Ryggskador

Whiplash eller pisksnärtskador
Whiplashskador (pisksnärtsskador)
är mjukdelsskador på halsen som kan uppstå då huvudet plötsligt kastas bakåt och sedan framåt (eller tvärtom) i en pisksnärtsrörelse så att nacken översträcks. Skadan uppstår ofta vid trafikolyckor och är särskilt vanlig då en stillastående bilist blir påkörd bakifrån. Röntgenundersökning påvisar inga skelettskador, och den drabbade har inga symtom på neurologiskt bortfall. Värk och stelhet i nacken släpper nästan alltid inom några dagar eller veckor. Nacken ska inte immobiliseras med kragar eller liknande utan tvärtom användas så naturligt som möjligt, eventuellt med hjälp av mildare smärtstillande läkemedel. I enstaka fall kan dock symtomen förvärras med huvudvärk, synstörningar och depression. Symtomen är då vanligen mycket svårbehandlade. Läs mer om whiplashskador eller pisksnärtsskador.

Bild på en kvinnas rygg

En kvinnas rygg

Kotfraktur
Kotfrakturer hos yngre uppstår endast efter grovt våld, medan spontana kotfrakturer är vanliga hos äldre. De senare är nästan alltid kompressionsfrakturer som uppkommer genom sammanpressning av en eller flera kotkroppar. Traumat kan vara att man halkar och landar på rumpan eller, i extrema fall, att man sätter sig för hastigt på en stol. Den drabbade lider nästan alltid av benskörhet. Frakturen sätter sig vanligen i nedre bröstryggen eller i ländryggen. Behandlingen inriktas på lindring av symtomen med smärtstillande läkemedel, någon veckas sängläge och eventuellt också korsett. Dessa kotfrakturer brukar läka utan problem, men upprepade frakturer gör att ryggen kröks och får ett runt utseende.

Personer i arbetsför ålder som får en fraktur i kotpelaren får det som regel bara efter kraftigt våld. Halsryggen, övergången mellan halsrygg och bröstrygg samt övergången mellan bröstrygg och ländrygg är mest utsatta för frakturer.

Frakturer i halsryggen drabbar ofta andra halskotans tand (dens axis). Dessa s.k. densfrakturer kan omedelbart leda till döden genom att den avlösta delen av dens slås in i och klipper av ryggmärgen. Den dödande effekten av detta är att andningsmuskulaturen slås ut.

Vanligen uppstår olika former av frakturer på kotpelaren utan att det påverkar ryggmärgen, och då är prognosen som regel väldigt god. Behandlingen beror helt på hur frakturen ser ut. Ibland behövs ingen behandling alls, medan det ibland krävs stabilisering med krage eller kirurgi.

Svansbenets (os coccygis) fäste på korsbenet kan skadas vid fall och vålla ganska långvariga smärtor (koccygodyni).

Ryggmärgsskador
Klicka här för att läsa om ryggmärgsskador.