Myter om kiropraktik

Genom åren har det bildats ett antal myter om kiropraktik. De flesta myter saknar grund, men skapar oro och tvivel hos personer som är obekanta med kiropraktiska behandlingar.

Dessa några av de myter vi kommer att bemöta:
• Kiropraktiska justeringar gör ont
• Kiropraktiska justeringar är farliga
• Kiropraktorer saknar utbildning jämfört med läkare
• Kiropraktik är inte vetenskapligt
• Kiropraktisk vård är dyrt
• Kiropraktorer behandlar enbart ryggsmärtor

Kiropraktiska justeringar gör ont
Tvärtom. Många patienter upplever omedelbar lättnad efter sina behandlingar. De flesta ser fram emot deras kiropraktiska behandling. Hos patienter som lider av akuta anfall av rygg- eller nacksmärtor, så kan obehag upplevas av uppenbara skäl, men för de flesta patienter är behandlingen smärtfri.

Kiropraktiska justeringar är farliga
Kiropraktiska justeringar är mycket säkra när de utförs av kiropraktorer. Enligt en studie beställd av Ontario Ministry of Health i USA, är kiropraktiska justeringar är bland de säkraste behandlingarna för de flesta rygg-och nackbesvär.

Kiropraktiker saknar utbildning jämfört med läkare
Den utbildning som kiropraktorer går är mycket omfattande och krävande, liknande en läkarutbildning med undantag för farmakologi och kirurgi. I Sverige finns kiropraktorutbildning vid Skandinaviska kiropraktorhögskolan i Solna. Utbildningen är fem år lång och innehåller både teori och praktiktjänstgöring. Efter examen kan man få legitimation som kiropraktor utfärdad av Socialstyrelsen. För att antas krävs grundläggande behörighet för högskolestudier och särskild behörighet i matematik, fysik, kemi och biologi eller naturvetenskaplig baskurs på skolan.

Kiropraktik är inte vetenskapligt
Kiropraktiken håller på att bli etablerad inom den västerländska vården och arbetar parallellt eller integrerat med denna i många länder, däribland Sverige. I flertalet länder är det dock fortfarande ett kontroversiellt yrke med ena foten i alternativmedicinen och andra i manuell terapi. Kiropraktiken ingår numera i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. Kritik har dock framförts med argumenten att det saknas vetenskapligt stöd och välgjorda studier för metoden. Det finns inte någon dokumenterad effekt på andra åkommor än muskeloskeletala besvär. Kiropraktikens behandlingsmetoder har stadig vetenskaplig grund för smärtor i nedre delen av ryggen. Det finns vetenskapligt stöd för effekt vid nackrelaterad huvudvärk och yrsel samt vissa smärtbesvär i extremiteter, men full konsensus råder ej om detta.

Kiropraktisk vård är dyrt
Forskning avfärdar tydligt denna myt. Kiropraktisk vård har konsekvent visat sig vara kostnadseffektivt i ett antal statliga och arbetsgivares studier. Exempelvis skulle det ge betydande kostnadsbesparingar om fler fall av ländryggsbesvär flyttades från läkare till kiropraktorer.

Kiropraktorer behandlar enbart ryggsmärtor
Vad du kanske inte är medveten om är kiropraktikens framgång i att behandla symptom som dysmenorré (smärtsamma menstruationer), magsår, migrän och öroninflammationer hos barn. Vi kan inte göra anspråk på att bota dessa symptom men många av dessa problem orsakas av störningar i nervsystemet som en följd av en spinal avvikelse. Genom att korrigera dessa spinala avvikelser har kiropraktisk vård hjälpt tusentals personer att övervinna dessa smärtor och återta kontrollen över sina liv.