Vad är kiropraktik och vad gör en kiropraktor?

Kiropraktikens ursprung
Ordet kiropraktik är av grekiskt ursprung och betyder ”behandling för hand.” Kiropraktiska behandlingar har i årtusenden varit kända som en del av folkmedicinen i många kulturer.

Kiropraktiken utgår ifrån föreställningen att förhållandet mellan kroppens struktur och funktion är viktigt för hälsan. Kiropraktikens grundare anses vara amerikanen Daniel David Palmer (1845–1913).

Metoden har från USA spritts över hela världen, och utbildningsanstalter finns i ett flertal länder. I Sverige infördes 1989 möjlighet för kiropraktorer med godkänd utbildning att tilldelas legitimation. Sådan utbildning kunde då fås enbart utomlands. Utbildningen vid Skandinaviska kiropraktorhögskolan i Solna godkändes 1998 som legitimationsgrundande, vilket medförde att det dessförinnan blygsamma antalet legitimerade kiropraktorer snabbt ökade för att vid utgången av 2001 vara drygt 400. Legitimation medför skyldighet att under Socialstyrelsens tillsyn arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Kiropraktorer hör därmed inte till alternativmedicinen, med undantag av dem som inte sökt eller inte beviljats legitimation.

Vad är kiropraktik?
Kiropraktik är läran om och behandling av vissa funktionella störningar och smärttillstånd i människans rörelseapparat, främst i leder och muskler, med hjälp av en speciell justeringsteknik. Med hjälp av behandlingen kan förskjutningar i leder korrigeras, muskelfästen avlastas och felställningar i kotpelaren åtgärdas. Målet är att uppnå normal rörlighet.

Vad gör en kiropraktor?
Kiropraktorer behandlar åkommor som nackspärr, huvudvärk, ryggskott och ischias. Även andra, mer diffusa problem, t.ex. utstrålande smärta och domningar i armar och händer, kan behandlas.

Vid de tillfällen en kiropraktiskt behandling inte anses hjälpa är det kiropraktorns uppgift att hänvisa patienten till rätt instans. Det behövs ingen remiss för ett besök hos en kiropraktor.