Bensmärta

Bensmärta kan komma från ryggraden
Anledningen är att nerverna till våra armar och ben kommer via ryggraden och att tryck på nerven känns dit nerven går. Oftast tänker man på smärta, men nervtryck kan också upplevas som domningar, stickningar eller kraftlöshet.

Ibland kan trycket på nerven orsakas av en skada i ryggraden, t.ex. diskbråck. Vanligast är dock att trycket orsakas av en irritation på grund av en låsning i ryggradens leder.

Bensmärta kan kännas i höften, knäet eller foten, och i låret eller underbenet. Vanligt är ischias, en strålsmärta från ryggen via skinkan till lår, underben och ibland även foten. För att behandla ischias måste man noga undersöka var nerven är i kläm och också utröna hur allvarligt trycket är.

Om kiropraktorn bedömer att arm- eller bensmärtan orsakas av ett funktionellt fel, kan det behandlas hos oss. I annat fall skickas du vidare till en annan specialist.